Programy jsou sestaveny v návaznosti na zákon 179/2006 Sb. a ukončeny zkouškou profesní kvalifikace.

Obsah kurzů je uveden u jednotlivých profesních kvalifikací.

Sub-categories
Strojní mechanik (23-51-H/01)
Zedník (36-67-H/01)
Tesař (36-64-H/01)

 • Porovnání obsahu modulů vzdělávacího programu 36-056-H Montér zdících systémů s profesní kvalifikací 36-020-H Zedník a požadavky Národní soustavy kvalifikací

  Vzájemné porovnání modulů dle požadavků NSK usnadňuje studujícímu orientaci v již vytvořených textech vzdělávacího programu 36-020-H Zedník.

  Po revizi NSK došlo k rozdělení PK Zedník na dvě samostatné:

  36-056-H Montér zdících systémů

  36-057-H Omítkář

  Guest access